การวิเคราะห์บอล โดยสังเกตตามหลักความจริง

การเริ่มต้นทำการ วิเคราะห์ฟุตบอล หลายคนคงอาศัยข้อมูลที่อาจจะค้นหาได้ว่า มีข้อมูลใดที่ใกล้เคียง ตลอดจนกระทั่งเป็นข้อมูลเด็ด ๆ เพื่อจะทำการวิเคราะห์บอลได้อย่างแม่นยำ แต่ส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจน นั่นก็คือ มุมมองผ่านความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อทีมฟุตบอลแต่ละทีม ผ่านความสามารถของทีมฟุตบอลแต่ละทีมโดยตรง

 
วิเคราะห์ฟุตบอล
เมื่อแง่มุมผ่านความรู้สึก ย่อมเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดทัศนคติที่แตกต่าง และเมื่อมีทัศนคติที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นผ่านการ วิเคราะห์ฟุตบอล ย่อมที่จะต่างกันออกไป แต่ความอาจรวมไปถึงพลังของทีมบอลแต่ละทีม จะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี ว่าทีมฟุตบอลทีมไหน ที่จะอาจโค่นคู่แข่งขันได้ พร้อมทั้งสำหรับฝ่ายคู่แข่งขัน  เราอาจจะต้องทำการประเมินตามหลักข้อเท็จจริง ว่าคู่แข่งขันมีดีกว่าทีมบอลที่เรากำลังทำการวิเคราะห์อยู่หรือไม่ ซึ่งในส่วนของผู้วิเคราะห์ จะต้องใช้ใจเป็นกลาง พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ตามเหตุการณ์จริงที่ปรากฏ เพื่อเราได้ค้นพบกับผลของการวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถที่จะเป็นผลวิเคราะห์แห่งการพินิจพิเคราะห์ได้อย่างมั่นใจ ว่าจะแม่นยำ  และสามารถนำไปใช้ได้จริง ด้วยแง่มุมของการชิงชัย ย่อมมีผลทำให้เกิดความพลิกผันได้เสมอ เพราะเช่นนั้น เราอาจจะต้องพลิกแพลงการวิเคราะห์ร่วมด้วย
 
พร้อมทั้งนี่ก็คือบทสรุปของการวิเคราะห์ฟุตบอล ตามหลักพร้อมทั้งสถานการณ์ความเป็นจริง ซึ่งผู้วิเคราะห์เองภายในบางครั้ง ถึงแม้จะมีความรู้พร้อมกับความสามารถที่แตกต่างกันออกไป วิเคราะห์ฟุตบอล แต่ไม่ว่าจะอย่างใดก็ตาม ผลของการวิเคราะห์ภายในแต่ละครั้ง ย่อมเป็นผลที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ตามความมุ่งหมายของผู้วิเคราะห์โดยตรง