การวิเคราะห์ผลบอลที่ไม่มีใครอาจจะรับรองความถูกต้องได้

การวิเคราะห์ผลบอลภายในแต่ละครั้ง ไม่มีใครที่จะสามารถการันตีให้กับฝีไม้ลายมือของตนเอง ก็เพราะว่าการวิเคราะห์ย่อมปะปนไปด้วยหลักการในการพิจารณา ซึ่งจะมีทั้งหลักการเหตุกับผล และท้ายที่สุดหลักการทางการคาดเดาร่วมด้วยก็มี ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เปรียบเสมือนเป็นเกมส์การแข่งขัน ที่อาจจะพลิกผันได้ตลอดเวลา พร้อมกับกีฬาชนิดต่าง ๆ ก็ไม่ได้ขึ้นกับว่า ทีมนั้นจะมีฝีไม้ลายมือได้อย่างเดียวเสียเมื่อไร อย่างน้อยทุกเกมส์การชิงชัยที่นำมาสู่การวิเคราะห์ผลบอลเจาะจง ย่อมจะต้องอาศัยความรู้ฝีไม้ลายมือในการนำมาวิเคราะห์อย่างแม่นยำ เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ฟุตบอล ย่อมที่จะต้องทำการวิเคราะห์การประลองให้ได้ล่วงหน้า โดยทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากทางด้านผู้วิเคราะห์เอง มีหลักสูตรทางด้านความคิดและการจดจำ
 
ผลบอล
อย่างน้อยผู้เกาะติดทำการวิเคราะห์ผลบอลส่วนมาก จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางแข่งขันฟุตบอล ตลอดจนรู้และทราบว่า นักกีฬาคนใดที่มีความสามารถเฉพาะตัว หรือว่าแม้กระทั่งความสามารถที่ใคร ๆ ก็ไม่สามารถเทียบทานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของนักกีฬาที่มีอยู่ส่วนตัว อันเป็นรูปแบบการแข่งขันที่มีมาอย่างสมบูรณ์แบบ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้องนักกีฬาจึงเป็นจุดเด่น สามารถส่งผลให้นักวิเคราะห์ผลบอล อาจจะทำการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำในระยะเวลาต่อมา และอีกส่วนหนึ่งก็คือ ตราบใดก็ตามที่กีฬาบอลยังคงพกพากันมาเป็นทีม ความสามัคคีปรองดอง ย่อมที่จะเข้ามามีหน้าที่สำคัญ แล้วคุณรู้หรือคะ ว่าวันไหน ทีมฟุตบอลทีมใดจะมีความสามัคคีปรองดองต่อกันหรือไม่อย่างไร ในเมื่อทุกอย่างก็ยังคงเป็นไปตามธรรมชาติ โดยที่เราอาจทำการคาดเดาได้อย่างสำหรับทุก ๆ เรื่อง