การวิเคราะห์ผลบอลที่ไม่มีใครอาจรับประกันความถูกต้องได้

การวิเคราะห์ผลบอลภายในแต่ละครั้ง ไม่มีใครที่จะสามารถรับรองให้กับฝีมือของตนเอง เนื่องจากการวิเคราะห์ย่อมปะปนไปด้วยหลักการในการวิเคราะห์ ซึ่งจะมีทั้งหลักการเหตุกับผล และท้ายที่สุดแนวทางทางการคาดเดาร่วมด้วยก็มี ซึ่งสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ เปรียบเสมือนเป็นเกมส์การแข่งขัน ที่อาจจะพลิกผันได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งกีฬาชนิดต่าง ๆ ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า ทีมนั้นจะมีฝีมือได้อย่างเดียวเสียเมื่อไร อย่างน้อยทุกเกมส์การชิงชัยที่นำมาสู่การวิเคราะห์เจาะจง ย่อมจะต้องอาศัยความรู้ฝีมือในการนำมาวิเคราะห์อย่างเที่ยงตรง เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ฟุตบอล ย่อมที่จะต้องทำการวิเคราะห์การชิงชัยให้ได้ล่วงหน้า โดยทุกอย่างจะต้องเริ่มจากทางด้านผู้วิเคราะห์เอง มีหลักสูตรทางด้านความคิดกับการจดจำ
 
อย่างน้อยผู้ไล่ตามทำการวิเคราะห์ผลบอลส่วนมาก จะต้องมีความรู้พร้อมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางแข่งขันฟุตบอล ตลอดกระทั่งรู้และทราบว่า นักกีฬาคนใดที่มีความสามารถเฉพาะตัว หรือแม้กระทั่งฝีมือที่ใคร ๆ ก็ไม่อาจจะเทียบทานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของนักกีฬาที่มีอยู่เฉพาะบุคคล อันเป็นแบบการแข่งขันที่มีมาอย่างสมบูรณ์แบบ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับนักกีฬาจึงเป็นจุดเด่น สามารถมีผลให้นักวิเคราะห์ผลบอล อาจจะทำการวิเคราะห์ได้อย่างเที่ยงตรงในระยะเวลาต่อมา พร้อมทั้งอีกส่วนหนึ่งก็เป็น ตราบใดก็ตามที่กีฬาฟุตบอลยังคงพกพากันมาเป็นทีม ความสามัคคีปรองดอง ย่อมที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ แล้วคุณรู้หรือคะ ว่าวันใด ทีมฟุตบอลทีมใดจะมีความสามัคคีปรองดองต่อกันหรือไม่เช่นใด ในเมื่อทุกอย่างก็ยังคงเป็นไปตามธรรมชาติ โดยที่เราอาจจะทำการคาดคะเนได้อย่างสำหรับทุก ๆ เรื่อง