ความรักก่อกำเนิดได้ด้วยความสุจริตใจเป็นข้อแรก

ความรัก คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใครต่อใครอาจจะไม่รู้สึกตัว แต่ด้วยความดี หรือว่าความชั่ว ย่อมส่งผลให้เกิดการไตร่ตรอง และสามารถแบ่งแยกสิ่งหลากหลาย ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ บางครั้งความรัก อาจจะใช้สติคิด ไตร่ตรอง ถึงขั้นทำให้บางคนอาจขาดสติกันไปเลย

 
ความรัก
เพราะความรักที่มีอยู่ ย่อมส่งผลให้จิตใจเป็นตัวกำหนดให้เกิดความรักใคร่ รวมถึงสติของทุกคนที่ถูกควบคุม ถ้าทุกคนขาดสติ ยั้งคิดเมื่อใด ความรักที่เกิดขึ้นนั้นก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้เหมือนกัน เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง ทำให้มีทั้งโทษและสิ่งที่มีขึ้นอย่างเลวร้าย เพราะทุกคนขาดสติ จริง ๆ แล้วทุกท่านไม่สามารถให้คำตอบกับตนเองได้อย่างชัดเจน ก็เพราะว่าความรักแต่ละคนนั้นมีความต่างกันออกไป แต่ทว่าสิ่งเดียวที่ทุกคนสามารถค้นพบได้นั้น คือ ความจริงใจที่มีให้กันและกัน ซึ่งความจริงใจไม่ใช่จะหมายถึงความรักอย่างเดียว แต่จะทำให้เกิดความรัก โดยทุกท่านจะเริ่มต้นให้ความบริสุทธิ์ใจต่อกัน นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องคัดเลือกรักคนใดคนหนึ่ง พร้อมกับจะให้ความบริสุทธิ์ใจกับคนนั้นเพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่ความจริงใจที่อุบัติขึ้นนี้ ทุกคนสามารถเริ่มต้นให้มอบให้กันได้เสมอ โดยที่ใช้ความจริงใจเป็นสื่อให้เกิดสัมพันธไมตรีที่ดีงามในช่วงเวลาต่อไป
 
เพราะเช่นนั้นความรัก มิใช่จะมอบสิ่งนี้แต่เพียงอย่างเดียว แต่ทุกคนควรที่จะมีความจริงใจต่อกันจนเป็นเหตุให้เกิดความรัก พร้อมทั้งความรักความสัมพันธ์ที่สวยงาม ย่อมมีผลให้เป็นความรักที่บริสุทธุ์อย่างแน่แท้