มองดูโทรทัศน์onlineในขณะเดินทางสู่นอกบ้าน

ทีวีออนไลน์ เปรียบเป็นทีวีขนาดพกพา  ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นทีวีขนาดจิ๋วไปหน่อย  และเบี่ยงเบนไปจากทีวีวิทยุโทรภาพขนาดใหญ่ 

แต่รับรองคุณภาพในส่วนทางด้านภาพและเสียง  ก็ยังคงมีคุณภาพชัดเจนเช่นเดียวกันกับการเลือกรับชมหรือดูทีวีโทรทัศน์ปกติเลยเช่นเดียวกัน  แต่การรับชมหรือดูทีวีออนไลน์  จำเป็นจะต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นหลัก  และด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตนี้เอง   ที่ทำให้คุณสามารถทำการรับชมทีวีออนไลน์ในขณะเดินทางได้อีกแบบอย่างหนึ่ง  ซึ่งจะก่อให้เกิดความสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม

 

             และการรับชมทีวีออนไลน์ตามสถานีที่ต่าง ๆ นี้เอง  ที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาพึ่งพาไปกับการรับชมทีวีออนไลน์ เมื่อจำเป็นจะต้องทำการเดินทางไปยังสถานีที่ต่าง ๆ อย่างน้อยก็ไม่ต้องพลาดการรับชมในรายการวิทยุโทรภาพประเภทต่าง  ๆ ในขณะเดินทางอยู่นั่นเอง  แต่สำหรับการดูทีวีโทรทัศน์ภายในบริเวณพักอาศัยนั้น  ก็ยังถือได้ว่ามีการดูทีวีโทรทัศน์อยู่เป็นจำนวนมากเท่าเดิมที่เคยเป็น  ทำให้เราสามารถสังเกตได้ว่า  การเลือกชมทีวีออนไลน์ ถึงแม้จะมีผู้คนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน  แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้คนที่ทำการเลือกชมทีวีออนไลน์  จะยกเลิกการเลือกชมรายการประเภทต่าง

ๆ ทางทีวีโทรทัศน์อย่างเด็ดขาด เพราะพวกเขาเหล่านี้  อาจจะมีการตั้งกติกาในการเลือกชมทีวีที่แตกต่างไปจากเดิม

 

 อย่างเช่น การเลือกชมทีวีออนไลน์ พวกเขาจะทำการเลือกชมทีวีออนไลน์ภายนอกสถานที่พักอาศัย  ซึ่งจะทำให้พวกเขาไม่พลาดรับการชมสาระบันเทิงต่าง ๆ  ถึงแม้จะต้องออกเดินทางสู่ภายนอก และการรับชมทีวีโทรทัศน์  พวกเขาสามารถทำการรับชมทีวีโทรทัศน์ได้ตามปกติ คือจะทำการรับชมหรือดูทีวีโทรทัศน์เมื่อยามได้อยู่ภายในสถานที่อาศัยนั่นเอง