ลดหย่อนผ่อนโทษข้อสงสัยความเดียวดายด้วยการดูโทรทัศน์

บางเวลาในบางครอบครัว  และบางช่วงเวลา

พ่อกับแม่อาจจะต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ทีวีหรือวิทยุโทรภาพเข้ามาช่วยเหลือ

ในการให้ความบันเทิงแก่เด็ก ๆ เป็นพิเศษ 

และแหล่งความบันเทิงอย่างการดูทีวีหรือวิทยุโทรภาพ  ก็มีความสามารถที่จะทำให้เด็ก ๆ

เกิดความสนุกสนาน  โดยที่เด็ก ๆ

ส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกเงียบเหงาหากต้องอยู่คนเดียวเพียงลำพังในบางช่วงเวลา 

เนื่องจากพ่อกับแม่อาจจะต้องทำงานด้วยความจำเป็น  จนทำให้เด็ก ๆ

อาจจะต้องใช้เวลาอยู่เพียงอ้างว้างเสียส่วนใหญ่

 

 

และจากที่เด็ก ๆ

จะต้องมีเวลาอยู่เพียงลำพังเสียส่วนใหญ่นี่เอง ที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย

และพ่อแม่ของเด็ก ๆ ก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหา 

โดยไม่ทิ้งให้พวกเขาต้องอยู่อย่างเดียวดายเหมือนไม่มีใคร  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก  ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อพวกเขาในเวลาต่อมา  การเลือกและนำวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ

ได้หันมาชื่นชอบและชื่นชมไปกับการดูทีวีโทรทัศน์  เพื่อที่จะทำให้เด็ก ๆ

ได้อยู่เพียงลำพังในบางช่วงเวลาไปกับการดูทีวี  จนได้รับแหล่งบันเทิงและเกิดความสนุกสนานไปในที่สุด 

และนี่ก็คือวิธีหนึ่งที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะนำมาเลือกใช้โดยตรง  เพราะการที่เด็ก ๆ ได้มีการดูทีวีแล้วเกิดความสนุกสนาน  ก็จะสามารถลดหย่อนอัตราเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ

ที่สามารถเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ในขณะที่พวกเขาต้องอยู่เพียงอ้างว้างได้

 

 

ซึ่งจากที่พวกเขาได้รับรู้พร้อมทั้งรู้สึกว่าตนเองได้รับความสนุกสนานในคราวนั้น

ๆ จะทำให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความอ้างว้างลดหย่อนและเจือจางไปดูทีวีออนไลน์ และพวกเขายังคงได้ใช้จินตนาการไปกับดูทีวีโทรทัศน์ในครั้งนั้น ๆ ด้วย