สถานที่ท่องเที่ยวชุมพร ดูเมืองโบราณ ชมริมหาดสวยๆ

ชุมพร จังหวัดที่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่ง ที่นอกจากจะมีความงามตามธรรมชาติให้เราได้ชมกันแล้ว สถานที่เที่ยวชุมพรยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจทีเดียว ถ้าไม่นับว่าชุมพรเป็นเป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเล สถานที่ท่องเที่ยวชุมพรก็มีสิ่งงาม และเรื่องราวประวิติศาสตร์ที่น่าสนใจในฐานะของเมืองลูกหลวงมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หากใครที่สนใจที่จะศึกษาประวิติศาสตร์ของเมืองชุมพร สถานที่ท่องเที่ยวชุมพรก็มีแหลงให้เรียนเรื่องราวเหล่านี้อย่างมาก โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เรื่องราวของวัฒนธรรมชาวใต้ ที่เราจะได้เห็นกันที่สถานที่ท่องเที่ยวชุมพร ตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองชุมพร พร้อมด้วยวิถีชีวิตของชาวใต้มาให้เราได้เรียนรู้ หรือ หากใครชอบเดินเล่นรับลมเย็นๆ บนหาดทรายนุ่มๆ ก็ไม่ความพลาดทีจะมาทัศนาจรสถานที่ท่องเที่ยวชุมพร เพราะ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีความงามของธรรมชาติ และทะเลที่เงียบสงบไว้รอต้อนรับเราอยู่เสมอ