สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ สถานที่ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่หลากหลายสถานที่ด้วยกัน  ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและเรียกนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปกลับ  แถมยังคงเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ในแต่ละครั้ง  ให้กลับมาท่องเที่ยวอีกหลากหลายครั้งได้อีกด้วย  ถือได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่หลากหลายสถานที่ ยังคงมีมนต์เสน่ห์จนกระทั่งสามารถเรียกนักท่องเที่ยวได้อย่างไม่อั้นเลยทีเดียว
อย่างสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่  ที่ทุกคนต่างก็พูดถึงกันเป็นจำนวนมาก  มักจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประกอบไปด้วยธรรมชาติ  ด้วยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่  ที่มีการตกแต่งและปลูกต้นไม้ซึ่งสามารถออกดอกบานสะพรั่งได้อย่างสวยงามตามฤดูกาล  ยิ่งถ้าหากสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่แห่งไหน  ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งอย่างเต็มพื้นที่  ย่อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ  อีกทั้งดอกไม้หลากหลายนานาพันธุ์ที่ว่านี้  ยังคงเป็นดอกไม้ตามสายพันธุ์ที่หายาก  และไม่สามารถปลูกในสถานที่อื่น ๆ ได้ นอกจากเชียงใหม่เท่านั้น เนื่องจากบรรยากาศในเชียงใหม่ เป็นบรรยากาศที่สามารถเพาะเลี้ยงต้นไม้หรือดอกไม้นานาพันธุ์หลากหลายพันธุ์แทบจะนับไม่ถ้วน  โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว  ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดอกไม้ประจำเมืองเชียงใหม่  ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวต่างก็ต้องให้ความสนใจ  เพราะดอกไม้นานาพันธุ์เหล่านี้กลับหารับชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในประเทศไทย

เมื่อการเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่  หลากหลายสถานที่ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่จริง
ๆ แต่ความเป็นจริงแล้วนักท่องเที่ยวกลับชื่นชอบในความเป็นชาวเชียงใหม่เสียมากกว่า  เปรียบเสมือนว่าเชียงใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในหลากหลายด้าน  หากเดินทางไปยังสถานที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน  แต่ไม่ใช่เชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถค้นพบได้  ความประทับใจก็ย่อมจะหาไม่ได้อย่างสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างแน่นอน