สถานที่ท่องเที่ยวแห่งเรื่องเก่าแก่ คลองโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

หากใครที่อยากเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงทางด้านอดีต  หรือเก็บเกี่ยวกับบรรยากาศแห่งประวัติศาสตร์   สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร คงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบนี้อีกมากมาย   ให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ซึมซับกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศแห่งความเป็นโบราณกาล  และประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างมีอดีตที่น่าจดจำของชาวสมุทรสาครนั่นเอง

 

ชาวสมุทรสาครจึงภาคภูมิใจเสนอแหล่งท่องเที่ยวแห่งประวัติศาสตร์  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับชาวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อย่างแน่นอน  ด้วยบรรยากาศเก่า ๆ ที่น่าจดจำ อย่างคลองโคกขาม ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน  และเป็นตำนานของพื้นที่  แต่ในปัจจุบันคลองโคกขามก็ยังคงมีลักษณะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ  แต่ส่วนหนึ่งที่น่าตกใจคือคลองโคกขาม  เป็นคลองลักษณะหนึ่งที่มีความคดเคี้ยวมาก  ลักษณะเป็นโค้งข้อศอก และมีกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดยากต่อการเดินเรือ  ทำให้มีประวัติศาสตร์ครั้งที่พระเจ้าเสือเสด็จประพาสต้น  จนกลายเป็นตำนาน พันท้ายนรสิงห์  นั่นเองละค่ะ และหลังจากตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์และน่าจดจำของลูกหลานชาวจังหวัดสมุทรสาคร พระเจ้าเสือทรงโปรดให้ขุดคลองลัดตัดทางคดเคี้ยวของคลองโคกขามให้มีลักษณะตรง  โดยมีเจ้าพระยาราชสงครามเป็นแม่กองคุมไพร่พลจำนวน 3,000 คนด้วยกัน  เพื่อทำการขุดคลองตัดจากคลองโคกขามตั้งแต่ปี 2248  ตรงมาเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน 

 

โดยที่มีขนาดคลองกว้าง  5 วา ลึก 6 ศอก  และเสร็จสิ้นภายในปี  2252   จนได้รับพระราชทานนามว่า  "คลองสนามไชย" ในภายหลัง  ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อคลองเป็น  "คลองมหาชัย"  แต่บางทีชาวบ้านก็เรียกว่า "คลองถ่าน"  และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ดึงดูดและได้รับความนิยมในช่วงปัจจุบันนั่นเองละค่ะ