หนังช่อง3 เรื่องบันทึกกรรม จะเป็นเหตุให้คุณนั้นได้เรียนรู้อะไรอีกเป็นเบือ

หนังช่อง3 เรื่องบันทึกกรรม จะเป็นเหตุให้คุณนั้นได้เรียนรู้อะไรอีกเป็นเบือ

หนังเขียนไว้ยถากรรม เป็นละครช่อง3 ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ 16.15 น. เป็นละครที่มีประโยชน์มากเลย และมีความคิดเห็นต่างๆมากมาย
 
            เวรกรรม คือ การกระทำที่เกิดจาก กาย(กายกรรม) วาจา(วจีกรรม)และจิตใจ(มโนกรรม) ในขณะที่เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมได้ผลตอบสนองแก่ผู้กระทำ ไม่เร็วก็ช้าในเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้นหลักการตามพระพุทธศาสนาจึงกล่าวได้ว่า ผู้กระทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี และผู้กระทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลตอบแทนในทิศทางเช่นเดียวกัน ละครบันทึกกรรมเป็นรายการกระดอนสังคมในยุคยุคปัจจุบันที่มีการทำกรรมต่างๆไว้มากมาย โดยลืมทำความดี ละครช่อง3เรื่องนี้จะนำดสนอในรูปแบบของหนังสั้น ที่จะแสดงให้เห็นถึงผลกรรมต่างๆ ที่ได้กระทำ ที่ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการทำกรรมดี  ละครเรื่องนี้จะบรรยายในเรื่องของการทำชั่ว ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วผลตอบแทนที่ได้มันจะเป็นอย่างไร และก็มีการนำเสนอในด้านการทำความดีว่าถ้าทำความดีผลตอบแทนจะเป็นอย่างไร ในเรื่องราวในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีทั้งที่ทำดีและทำไม่ดี ให้เราได้เปรียบกับว่าเราจะเลือกทำแบบไหน ระหว่างที่ทำบาปทำกรรมแล้วได้ผลตอบแทนอย่างหนึ่งกับทำดีแล้วได้ผลตอบแทนอีกอย่างหนึ่ง
 
             ละครช่อง3ละครช่องสาม เรื่องนี้เป็นละครที่ดีอีกเรื่องหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นว่าการกระทำที่เราเลือกกระทำเองนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของเราเองบ้าง ทั้งในสมัยนี้ และ อนาคตกาล ละครช่อง3 เรื่องนี้เหมาะกับทุกคน ทุกท่านสามารถดูและเลือกที่จะทำได้