ในเมื่อเหยี่ยวข่าวกับตัวละครเป็นของคู่กัน

ถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด   สำหรับกลุ่มบันเทิงที่จะต้องมีหลากหลายอาชีพเข้ามาเกี่ยวหรือทำการเกี่ยวโยงกันโดยไม่ได้ตั้งใจ  เสมอเหมือนว่าต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตนเอง  แต่ก็ไม่วายที่จะต้องมาพบเจอและใกล้ชิดกันเสียทุกวันและใกล้ชิดกันเสียขนาดนี้  ทั้ง ๆ  ที่คนหนึ่งก็ทำอาชีพหนึ่งและอีกคนหนึ่งก็ทำอีกอาชีพหนึ่งของตนเอง   แบบนี้จะว่าว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ว่าได้  เพราะมันก็คงไม่แปลก

 

         อย่างอาชีพนักข่าวบันเทิง  ก็ต้องพัวพันธ์และเชื่อมพร้อมทั้งต้องเกี่ยวข้องอยู่กับดารา   ดาราโดยไม่ได้ตั้งใจ  เพราะมันคือหน้าที่ที่นักข่าวบันเทิงส่วนใหญ่จะต้องทำ และหน้าที่ของนักข่าวนั้น  ก็คือต้องสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในแวดวงดารานักแสดง แวดวงบันเทิงทั้งหลายแหล่  เพราะข่าวที่นักข่าวบันเทิงทำอยู่นั้น  ชื่ออาชีพก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า   ข่าวบันเทิง  เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการติดต่อสื่อสาร   พร้อมทั้งสัมภาษณ์คนในวงการบันเทิงถึงจะถูก  และด้วยความที่จะต้องมีการเกี่ยวพันและเกี่ยวโยงนี้  จึงเป็นบ่อเกิดเหตุการณ์ต่าง  ๆ  เนื่องจากนักข่าวจะต้องมีการทำข่าวในสิ่งที่ตนเองรู้และพบเห็นมา  และข่าวนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ดารา

นักแสดง  รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงคนใดคนหนึ่งที่เป็นข่าวต้องเกิดอาการกระทบกระเทือน   และขัดใจกับเนื้อข่าวนั้น ๆ ที่นักข่าวได้จัดทำขึ้นมา